Dani hrvatskoga insolvencijskog i ovršnog prava
25. i 26. siječnja 2018.
III. Savjetovanje

DATUM

25. i 26. siječnja 2018.


LOKACIJA

Hotel Westin Zagreb


AUTORI

12 stručnih predavača

Dan 1
25 sij. 2018.

Provođenje predstečajnog postupka – odabrana pitanja iz prakse

Problematika provođenja predstečajnog postupka važna je zbog toga što bi se tim postupkom, s obzirom na njegov propisani cilj, a to je uređivanje pravnog položaja dužnika i njegova odnosa prema...
Read More
Ksenija Flack-Makitan

Utjecaj troškova na učinkovitost provedbe stečajnog i predstečajnog postupka

Ocjena efikasnosti postupanja u stečajnim i predstečajnim postupcima može se promatrati s obzirom na subjektivne interese stranaka i sudionika, sve vezano uz troškove te ostale obveze stečajne mase. Vjerovnici imaju...
Read More
Nino Radić
10:45 - 11:15

Stanka

Unovčenje imovine u stečajnom postupku

U sklopu najavljene teme obradit će se način prodaje imovine u stečajnom postupku, s posebnim naglaskom na prodaju imovine na kojoj postoji razlučno pravo i postupak prodaje pred Financijskom agencijom.
Srđan Gavranić

Stečaj potrošača

U sklopu teme stečaj potrošača autorica obrađuje izvansudski i sudski postupak stečaja potrošača. Tema je obrađena na cjelovit način kako bi se sudionici uputili da je za provođenje ove vrste...
Read More
Nevenka Baran
12:30 - 12:45

Stanka

Stečajni plan uz osvrt na razlike prema nagodbi u postupku izvanredne uprave

Autorica u okviru teme obrađuje pravila o stečajnom planu iz Stečajnog zakona te pravila o nagodbi u postupku izvanredne uprave. Posebno se naglašavaju razlike koje su predviđene temeljem Zakona o...
Read More
Dr. sc. Jelena Čuveljak

Položaj razlučnog vjerovnika u postupku izvanredne uprave

Razlučni vjerovnici su osigurani vjerovnici, koje je Stečajni zakon zaštitio u smislu prava na odvojeno namirenje. Za vrijeme trajanja postupka izvanredne uprave razlučni vjerovnici ne mogu ostvarivati svoje pravo na...
Read More
Belinda Čačić
Dan 2
26 sij. 2018.

Ovrha na nekretnini – najnovija zakonska rješenja

Prilikom obrade ove teme posebna pažnja posvetit će se najnovijim izmjenama Ovršnog zakona (NN 73/17) koje se tiču ovršnih postupaka radi naplate novčane tražbine na nekretnini ovršenika, zatim na razlike...
Read More
Marija Karadžole

Pravo na poštovanje doma između odredbi nacionalnog zakonodavstva i stajališta Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske

Ustavni sud Republike Hrvatske, kao „posrednik“ između europskih standarda zaštite ljudskih prava kroz svoje odluke ističe da Ustav Republike Hrvatske jamči prava koja su stvarna i djelotvorna, a ne teorijska...
Read More
Dr. sc. Sandra Marković
10:45 - 11:15

Stanka

Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

Najnovijim izmjenama Ovršnog zakona ponovno su unesene novine u provedbu ovrhe na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima. Koje su to novine, kakav imaju utjecaj na postupke koji su u...
Read More
Ela Mišura Stopfer

Utjecaj Novele Ovršnog zakona na postupak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima pred Finom te prisilna naplata HRT pristojbe

Dana 3. kolovoza 2017. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, osim nekoliko odredaba koje su stupile na snagu 1. rujna 2017. Najvažnija novost jest da...
Read More
Sandra Cindrić
12:30 - 12:45

Stanka

Ugovaranje klauzule o „prijevarnoj namjeri“ kao sredstvo osiguranja ispunjenja obveza

Prilikom sklapanja pravnih poslova subjekti se najviše boje da im dužnik neće ispuniti obvezu. Stoga se prilikom sklapanja ugovora redovito traži izdavanje zadužnice ili neko drugo sredstvo osiguranja. U situaciji...
Read More
Goran Buljanović

Ovršni postupak prema Općem poreznom zakonu

Do ovrhe u poreznim predmetima dolazi u slučaju nepodmirenog poreznog duga, kada država pristupa postupku prisilne naplate poreza (i drugih vrsta javnih davanja). Ovršni postupak u poreznim stvarima uređen je...
Read More
dr. sc. Nikola Mijatović

Cijene

Oba dana
1.690,00 KN + PDV

sudjelovanje na oba dana i materijali

– (prijava i plaćanje nakon 12.12.2017.)

Prijavite se
1. dan
990,00 KN + PDV

sudjelovanje samo prvi dan (insolvencijsko pravo) i materijali
 
 

Prijavite se
2. dan
990,00 KN + PDV

sudjelovanje samo drugi dan (ovršno pravo) i materijali
 
 
 

Prijavite se

LOKACIJA

Hotel Westin Zagreb
Izidora Kršnjavog 1
Zagreb, Hrvatska

Kontakt