Dani hrvatskoga insolvencijskog i ovršnog prava
24. i 25. siječnja 2019.
IV. Savjetovanje

O događaju

Dani hrvatskoga insolvencijskog i ovršnog prava stručni je skup hrvatskih pravnika. Uz pregled novina iz područja stečaja i ovrhe, zamišljen je i kao mjesto razmjene mišljenja te stjecanja novih teorijskih i praktičnih znanja.

DATUM

24. i 25. siječnja 2019.

LOKACIJA

Hotel Westin Zagreb

Predavači

Dani hrvatskoga insolvencijskog i ovršnog prava održavaju se dva dana po tematskom rasporedu:
1. dan, 24. 01. 2019. - insolvencijsko pravo
2. dan, 25. 01. 2019. - ovršno pravo
1. Dan
24. 01. 2019.
2. Dan
25. 01. 2019.

Stečajni menadžment u hrvatskom pravu

Iznimna složenost dužnosti i faktičnih poslova koje moraju obavljati stečajni upravitelji/povjerenici vodila je zakonodavca u smjeru formiranja općih (in abstracto) i posebnih (in concreto) uvjeta u vezi s njihovim izborom....
Read More
dr. sc. Dejan Bodul

Jamstvo i pravni položaj jamaca u insolvencijskim postupcima

U dijelu Stečajnog zakona koji uređuje predstečajni postupak jamci se ne spominju, stoga postoje brojna pitanja oko pravnog položaja jamaca u predstečajnom postupku. Odredbe Zakona koje uređuju stečajni postupak uredile...
Read More
Željko Šimić, dipl. iur.

Razlučno pravo u stečaju i predstečaju

Obrada teorijskih i praktičnih pitanja razlučnih prava u stečaju, razlika u pravnom položaju razlučnoga vjerovnika u stečaju i predstečaju, način zasnivanja razlučnoga prava na različitim predmetima osiguranja te pitanja i...
Read More
Ivan Remenar, dipl. iur.

Namirenje vjerovnika nakon unovčenja nekretnina opterećenih razlučnim pravom u stečajnom postupku

U okviru odabrane teme obradit će se postupak unovčenja nekretnina opterećenih razlučnim pravom s osvrtom na namirenje troškova postupka i vjerovnika iz kupovnine ostvarene prodajom navedenih nekretnina.
Gordan Zubak, dipl. iur.

Što pravnici trebaju znati o bilanci i računu dobiti i gubitka?

Predavanje se bavi odnosom bilance i računa dobiti i gubitka te koje informacije se iščitavaju iz bilance i računa dobiti i gubitka.
Kristijan Cinotti

Jednostavni postupak stečaja potrošača

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača (NN 67/2018) koji stupa na snagu 1. siječnja 2019. uređeni su uvjeti, način i postupak provođenja jednostavnog postupka stečaja potrošača u...
Read More
Jasna Gažić Ferenčina, dipl. iur.

Zaštita aspekata konvencijskog i ustavnog prava na pravično suđenje u ovršnim predmetima

Na predavanju će biti rijeći o značaju ovršnog postupka, kroz konvencijski i ustavni aspekt, uvodno prikazujući važnost sudskog aktivizma i interpretativnih metoda u praksi, kojima je Ustavni sud razvijao svoja...
Read More
Dr. sc. Sandra Marković

Provedba ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika putem FINA-e – novine u postupanju

Dana 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Zakonom se uvode značajne izmjene u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Neke od novosti...
Read More
Sandra Cindrić, dipl. iur.

Europski nalog za blokadu računa

Autorica ističe najvažnije odrednice Uredbe (EU) br. 655/2014 europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa, koja ima za cilj pojednostavljenja...
Read More
Dr. sc. Jelena Čuveljak

Panel rasprava – Digitalizacija pravosuđa

Na ovogodišnjem savjetovanju održat će se panel-rasprava na kojoj će, uz aktivno sudjelovanje sudionika, naši panelisti dati odgovore na pitanja gdje se Hrvatska nalazi i što nam donosi budućnost u...
Read More
Vjenceslav Arambašić
Nevenka Baran
Gordana Marić
Emanuel Kovačić

Ovrha na nekretnini s posebnim osvrtom na institut elektroničke javne dražbe

Autorica u okviru teme pobliže obrađuje određivanje vrijednosti nekretnine, prodaja nekretnine – posebni osvrt na postupak pred sudom i pred Financijskom agencijom, ročište za diobu i namirenje vjerovnika .pravni položaj...
Read More
Iva Žutelija Krešić, dipl. iur.

Napomena organizatora:
Na pitanja sudionika bit će odgovarano nakon završetka svakog bloka predavanja. Pitanja u pisanoj formi mogu se predati organizatoru savjetovanja prije kraja predavanja na koja se odnose. U slučaju većeg broja pitanja, moguće je manje odstupanje od predviđenog programa savjetovanja.

PANEL RASPRAVA: DIGITALIZACIJA PRAVOSUĐA

Prijava

1. dan
990.00 KN + PDV

sudjelovanje samo prvi dan (insolvencijsko pravo) i materijali

Prijavite se
Dva dana
1,690.00 KN + PDV

sudjelovanje na oba dana (insolvencijsko i ovršno pravo) i materijali

Prijavite se
2. dan
990.00 KN + PDV

sudjelovanje samo drugi dan (ovršno pravo) i materijali

Prijavite se

LOKACIJA

Hotel Westin Zagreb
Izidora Kršnjavog 1
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt