dr. sc. Jelena Čuveljak

INSOLVENCIJSKO PRAVO
Razrješenje stečajnog upravitelja kroz sudsku praksu

Dr. sc. Jelena Čuveljak sutkinja je Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine. Magisterij znanosti iz područja trgovačkog prava stekla je kao stipendistica Zaklade Zlatko Crnić 1999. godine obranivši radnju „Osiguranje plaćanja prenosivim akreditivima“, a doktorat znanosti stekla je 2013. godine obranivši radnju „Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja“.

Od 2007. godine surađuje sa Zagrebačkom školom ekonomije i managementa kao vanjski suradnik, a 2014. godine imenovana je u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole te, među ostalim, predaje Stečajno i ovršno pravo, Instrumente osiguranja plaćanja i Trgovačko ugovorno pravo. Upisana je u Registar znanstvenika pod brojem 312530.

Od 2014. uvrštena je na listu arbitara sa i bez međunarodnog obilježja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Od 1993. godine radi u pravosuđu, a 2002. godine imenovana je sutkinjom Trgovačkog suda u Sisku koji je kasnije spojen s Trgovačkim sudom u Zagrebu, gdje je u okviru godišnjih rasporeda poslova rješavala kako registarske predmete tako i parnične, stečajne te ovršne predmete, a bila je i voditeljica Radne skupne za praćenje i proučavanje propisa Europske unije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Od 1.11.2015. je sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.

Sudjelovala je na brojnim seminarima i radionicama kao sudionik i predavač iz područja ugovornog prava, trgovačkog prava, stečajnog prava i parničnog postupka. Objavila je više od sto stručnih i znanstvenih radova iz predmetnih područja te je autor i koautor više knjiga, među ostalim, i knjige Komentar Stečajnog zakona u izdanju Narodnih novina 2018. godine.

O predavaču
  • sutkinja Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske
  • INSOLVENCIJSKO PRAVO
    Razrješenje stečajnog upravitelja kroz sudsku praksu