Iva Matijanec Gardašević, dipl. iur.

OVRŠNO PRAVO
Elektronička javna dražba

Iva Matijanec Gardašević diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon odrađenog vježbeničkog staža stekla je osmogodišnje iskustvo kao samostalna odvjetnica, a od 2015. godine zaposlena je u Financijskoj agenciji, Sektoru javnih servisa, Centru za provedbu ovrhe na nekretninama i pokretninama.

Kao stručnjakinja za pravnu podršku, daje pravna mišljenja vezane uz postupak elektroničke javne dražbe, obavlja poslove pružanja interne pravne podrške u svezi provedbe ovrhe na nekretninama i pokretninama te sudjeluje u radu projektnih timova i radnih skupina u izradi nacrta prijedloga Ovršnog zakona i podzakonskih akata.

Aktivno je sudjelovala i u izradi sustava e-Dražba te implementaciji elektroničke javne dražbe u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama, kojeg, temeljem Ovršnog zakona od 1. siječnja 2015., provodi Financijska agencija.

O predavaču
  • Financijska agencija, Ekspert za pravnu podršku u Centru za provedbu ovrhe na nekretninama i pokretninama
  • OVRŠNO PRAVO
    Elektronička javna dražba