Jasna Gažić Ferenčina, dipl. iur.

INSOLVENCIJSKO PRAVO
Sudske odluke u jednostavnom postupku stečaja potrošača

Jasna Gažić Ferenčina karijeru je započela kao vježbenica u odvjetničkom uredu, 1995.g. prelazi na Općinski sud u Zagrebu. Iste godine polaže pravosudni ispit, nakon čega nastavlja raditi kao sudska savjetnica. Sutkinja na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu postaje 1998. gdje je radila na predmetima općeg građanskog prava, izvanparničnim predmetima i predmetima stečaja potrošača. Od ožujka 2018. predsjednica je Ovršnog i izvanparničnog odjela. Autorica je više stručnih članaka te je sudjelovala u brojnim edukacijama i seminarima kao i razmjeni pravosudnih dužnosnika u inozemstvu.

U 2014. godini bila je članica radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, a u 2018. godini bila je članica radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača.

O predavaču
  • predsjednica Ovršnoga i izvanparničnog odjela Općinskoga građanskog suda u Zagrebu
  • INSOLVENCIJSKO PRAVO
    Sudske odluke u jednostavnom postupku stečaja potrošača