mr. sc. Helena Majić

OVRŠNO PRAVO
Pravo vlasništva i načelo razmjernosti u novom hrvatskom ovršnom postupku u kontekstu prakse Europskog suda za ljudska prava

Mr. sc. Helena Majić započela je karijeru u praksi kao sudački vježbenik, a nakon položenog pravosudnog ispita bila je zaposlena na poslovima pravnice u Službi za sudske i međunarodne štete osiguravatelja Allianz d.d., savjetnice Općinskog suda u Sesvetama, Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu te sada Ustavnog suda RH.
Vanjski je suradnik na preddiplomskom studiju Poslovnog prava i ekonomije na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te autor ili koautor više knjiga te znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima.

O predavaču
  • ustavnosudska savjetnica u Ustavnom sudu RH
  • OVRŠNO PRAVO
    Pravo vlasništva i načelo razmjernosti u novom hrvatskom ovršnom postupku u kontekstu prakse Europskog suda za ljudska prava