Renata Šantek, mag. iur.

OVRŠNO PRAVO
Ovrha na nekretnini – sudska praksa

Renata Šantek sutkinja je u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2009. godine. Sudačku karijeru započela je kao sutkinja Općinskog suda u Zagrebu na kojem je od 1999. – 2002. bila i predsjednica Građanskog odjela. Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu postaje 2002. godine.

Kao članica sudjelovala je u radu Državnog sudbenog vijeća, u radnim skupinama Ministarstva pravosuđa za izradu nacrta prijedloga zakona i Ispitne komisije za stručni ispit za agenta u posredovanju u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za područje stvarnih prava na nekretninama i zemljišne knjige…

Suradnica je u nastavi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja građanskog prava, građanskoprocesnog prava i obiteljskog prava kao i voditeljica niza radionica u organizaciji Pravosudne akademije Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

O predavaču
  • Sutkinja u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • OVRŠNO PRAVO
    Ovrha na nekretnini - sudska praksa