Damir Kontrec, dipl. iur.

OVRŠNO PRAVO
Ovrha na temelju vjerodostojne isprave – novine
U radu će se obraditi novine u ovrsi na temelju vjerodostojne isprave uvedene Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2020. godine. Najznačajnija novina je da javni bilježnici postaju povjerenici suda u ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, s time da se predviđa postupna digitalizacija cijelog postupka ovrhe. Radi prigovora vezanih uz tvrdnje ovršenika da ih javni bilježnici ranije nisu obavještavali o donošenju rješenja o ovrsi, sada je uvedena obavijest koju je javni bilježnik dužan dostaviti ovršeniku prije donošenja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Jednako tako ukinuti su predvidivi troškovi, kao i posebni troškovi vezani za izdavanje potvrde pravomoćnosti i ovršnosti, u cilju smanjivanja troškova ovršnog postupka.

Damir Kontrec predsjednik je Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Diplomirao je 1989. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a tijekom karijere bio je je sudac Općinskog suda u Čakovcu i Varaždinu, predsjednik Općinskog suda u Varaždinu, zamjenik predsjednika Županijskog suda u Varaždinu…

Sudac Vrhovnog suda postao je 2011. godine. Predsjednik je Udruge hrvatskih sudaca, član Državnog sudbenog vijeća, Izvršnog odbora European Network of Councils for Judiciary, Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu te većeg broja radnih skupina za izradu zakonskih i podzakonskih akata u Ministarstvu pravosuđa te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Kao predavač sudjelovao je na više stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te na međunarodnim kongresima u SAD-u, Španjolskoj, Portugalu, Nizozemskoj, Švedskoj, Njemačkoj, Austriji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Švicarskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji…

Predavač je i voditelj radionica na Pravosudnoj akademiji te u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i vježbenike.

Autor je i koautor nekoliko knjiga iz područja građanskog prava, posebice iz zemljišnoknjižnog prava, ovršnog prava i nasljednog prava i velikog broja znanstvenih te više desetaka stručnih radova iz područja građanskog prava.

O predavaču
  • PREDSJEDNIK GRAĐANSKOGA ODJELA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
  • OVRŠNO PRAVO
    Ovrha na temelju vjerodostojne isprave – novine