Danijel Pribanić, mag. iur.

OVRŠNO PRAVO
Neselektivna blokada bankovnih računa otvorenih po ključu OIB-a u slučaju ovrhe protiv obrtnika i osoba koje obavljaju samostalna zanimanja u odnosu na načelo jedinstvenosti imovine
Autori daju prikaz prijedloga za ocjenu ustavnosti Ovršnog zakona, Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i zakonitosti Pravilnika o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima radi zaštite osnovnih prava ovršenika koji su obrtnici ili osobe koje obavljaju slobodna zanimanja. Sadašnji model ovrhe na novčanim sredstvima temelji se na prepoznavanju svih bankovnih računa ovršenika po ključu OIB-a. Više od 200.000 obrtnika i osoba koje obavljaju slobodna zanimanja koriste vlastiti OIB i za privatne odnose i za potrebe svojeg poslovanja. Ovrha po ključu OIB-a za ove osobe nužno znači ovrhu i poslovnih i privatnih računa, neovisno o tome je li dug nastao u privatnoj ili poslovnoj sferi.

Danijel Pribanić je odvjetnik s uredom u Zagrebu. Temama iz ovršnog prava se bavi s gledišta ljudskih i ustavnih prava. S kolegicama Dorom Ljevar i Tihanom Čikeš je podnio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti propisa kojima je uređena ovrha nad bankovnim računima obrtnika i slobodnih zanimanja. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2005. godine.

O predavaču
  • ODVJETNIK U ZAGREBU
  • OVRŠNO PRAVO
    Neselektivna blokada bankovnih računa otvorenih po ključu OIB-a u slučaju ovrhe protiv obrtnika i osoba koje obavljaju samostalna zanimanja u odnosu na načelo jedinstvenosti imovine