doc. dr. sc. Dejan Bodul

INSOLVENCIJSKO PRAVO
Uz nadolazeću reformu stečajnog zakonodavstva: je li vrijeme za profesionalizaciju službe stečajnog upravitelja?
Analizirajući noviju legislativnu povijest donošenja stečajnih propisa, pokazuje se kao nije postojao konsenzus struke oko, ne samo donošenja, već i provedbe niza akata. Tako se dolazi do najvažnije ocjene kada je o bilanci reformi riječ: procesi su (opet) na početku, što indicira pripremu nove strategije. Iz sadašnje perspektive, što je COVID 19 razotkrio, evidentno je da problem plaćanja dospjelih novčanih obveza u gospodarstvu nije do kraja otklonjen što znači da će se (stečajni) sudovi nastaviti boriti s velikim brojem predmeta pa ideja o reformi stečajnog postupka, kao i prava i obveza sudionika, dobiva na posebnom značaju. Cilj je analizirati, slijedom poredbenih iskustva, koje bi reforme bile poželjnije za stečajno upraviteljsku službu, s tim da je naglasak stavljen na reformu nagrade i naknade troškova što je jedan od temeljnih pitanja organizacije stečajno upraviteljske službe. Sukladno navedenoj tvrdnji rad raščlanjuje komparativno-pravnom analizom modele nagrade i naknade troškova. Također se analiziraju smjernice Direktiva (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20.06.2019. vezano za položaj stečajnog upravitelja. Zbog što sveobuhvatnijeg odgovora na samu tezu, uzima se u obzir i činjenica da je problem nagrade i naknade troškova samo jedan problem stečajnog postupka i da se pri analizi moraju uzeti u obzir posebnosti stečajnog sustava kao cjeline, čimbenici koji utječu na njegovo oblikovanje, neophodni preduvjeti za njegovu učinkovitu primjenu kao i posljedice općih ekonomskih prilika u zemlji.

Dejan Bodul je zaposlenik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, kao docent na Katedri za građansko postupovno pravo (predstojnik Katedre prof. dr. sc. Eduard Kunštek). Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, stupanj magistra znanosti je stekao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a titulu doktor prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Kao rezultat rada u državnoj upravi, odvjetništvu te stečajnom upraviteljstvu ima položen državni ispit iz imovinskopravne domene (problematika denacionalizacije i optanske imovine), pravosudni ispit, ispit za stečajnog upravitelja te javnobilježnički ispit. Bio je i je sudionik više međunarodnih znanstvenih projekta te je autor ili koautor oko stotinjak znanstvenih i stručnih radova.

O predavaču
  • DOCENT NA KATEDRI ZA GRAĐANSKO POSTUPOVNO PRAVO PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI
  • INSOLVENCIJSKO PRAVO
    Uz nadolazeću reformu stečajnog zakonodavstva: je li vrijeme za profesionalizaciju službe stečajnog upravitelja?