Iva Matijanec Gardašević, dipl. iur.

OVRŠNO PRAVO
Novosti u provedbi elektroničke javne dražbe
27. ožujka 2021. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku. Ključne izmjene koje je donio navedeni Pravilnik odnose se na:

 • područje primjene,
 • završetak prikupljanja ponuda,
 • razmjena pismena,
 • iznos jamčevine,
 • posljedice neevidentiranja jamčevine u roku,
 • preknjiženje jamčevine,
 • prikaz broja uplatitelja jamčevine.

Iva Matijanec Gardašević diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon odrađenog vježbeničkog staža stekla je osmogodišnje iskustvo kao samostalna odvjetnica, a od 2015. godine zaposlena je u Financijskoj agenciji, Sektoru javnih servisa, Centru za provedbu ovrhe na nekretninama i pokretninama i poslove Službe upisa.

Kao stručnjakinja za pravnu podršku, daje pravna mišljenja vezane uz postupak elektroničke javne dražbe, obavlja poslove pružanja interne pravne podrške u svezi provedbe ovrhe na nekretninama i pokretninama te sudjeluje u radu projektnih timova i radnih skupina u izradi nacrta prijedloga Ovršnog zakona i podzakonskih akata.

Aktivno je sudjelovala i u izradi sustava e-Dražba te implementaciji elektroničke javne dražbe u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama, kojeg, temeljem Ovršnog zakona od 1. siječnja 2015., provodi Financijska agencija.

O predavaču
 • FINANCIJSKA AGENCIJA, EKSPERT ZA PRAVNU PODRŠKU U CENTRU ZA PROVEDBU OVRHE NA NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA I POSLOVE SLUŽBE UPISA
 • OVRŠNO PRAVO
  Novosti u provedbi elektroničke javne dražbe