Jasna Gažić Ferenčina, dipl. iur.

INSOLVENCIJSKO PRAVO
Povjerenik u stečaju potrošača
Tijela postupka stečaja potrošača su sud i povjerenik. Zakon o stečaju potrošača odredio je osobu povjerenika koji po svojoj poziciji, ulozi i značenju ima status sličan stečajnom upravitelju u stečajnim postupcima koji se vode prema Stečajnom zakonu. Moguća je situacija i da stečajni upravitelj bude imenovan kao povjerenik. Dužnosti, rad i određivanje nagrade povjerenika propisani su Zakonu o stečaju potrošača, a podredno se primjenjuje i Stečajni zakon. No, pokazalo se da povjerenik u stečaju potrošača ima specifične probleme uvjetovane činjenicom da komunicira sa fizičkim osobama koje su se našle u složenoj financijskoj situaciji i koje se često ne snalaze u kompleksnom sudskom postupku. Utoliko je zahtjevniji i zadatak povjerenika da potrošaču objasni i pomogne postupak provesti i okončati. U članku će se analizirati odredbe koje određuju tko može biti povjerenik, upis i brisanje sa liste povjerenika, izbor i imenovanje povjerenika, njegove dužnosti i vršenje nadzora. Kao ozbiljan problem pojavilo se pitanje određivanja nagrade povjereniku koje nije zakonski kvalitetno riješeno i u praksi izaziva dvojbe i nedoumice te ga je hitno potrebno jasno definirati. Naime, u najvećem broju predmeta nema stečajne mase iz koje bi se jedino mogla isplatiti nagrada, pa bi moguće rješenje bilo da se nagrada isplaćuje ili na teret proračunskih sredstava (ukoliko je potrošač ostvario pravo na besplatnu pravnu pomoć) ili formiranjem fonda za pokriće troškova stečajnog postupka koji se vode na općinskim sudovima, kako je to riješeno za trgovačke sudove.

Jasna Gažić Ferenčina karijeru je započela kao vježbenica u odvjetničkom uredu, 1995.g. prelazi na Općinski sud u Zagrebu. Iste godine polaže pravosudni ispit, nakon čega nastavlja raditi kao sudska savjetnica. Sutkinja na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu postaje 1998. gdje je radila na predmetima općeg građanskog prava, izvanparničnim predmetima i predmetima stečaja potrošača. Od ožujka 2018. predsjednica je Ovršnog i izvanparničnog odjela. Autorica je više stručnih članaka te je sudjelovala u brojnim edukacijama i seminarima kao i razmjeni pravosudnih dužnosnika u inozemstvu.

U 2014. godini bila je članica radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, a u 2018. godini bila je članica radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača.

O predavaču
  • PREDSJEDNICA OVRŠNOG, IZVANPARNIČNOG I STEČAJNOG ODJELA OPĆINSKOGA GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU
  • INSOLVENCIJSKO PRAVO
    Povjerenik u stečaju potrošača