INSOLVENCIJSKO PRAVO
Kako utvrditi moguću nelikvidnost poduzeća?
Likvidnost poduzeća podrazumijeva sposobnost poduzeća za plaćanjem dospjelih obveza. Osiguranje likvidnosti je jedan od najvažnijih ciljeva menadžera i predstavlja direktni interes svih sudionika povezanih s poduzećem. Likvidnost se povezuje s dostatnosti radnog kapitala te sposobnosti poduzeća da nastavi poslovanje u roku od godinu dana od datuma financijskih izvještaja (tzv. Going concern). Za analizu moguće nelikvidnosti poduzeća koriste se financijski pokazatelji likvidnosti. Osim statičkih pokazatelja poput koeficijenta tekuće likvidnosti sve više se koriste tzv. dinamički pokazatelji likvidnosti koji uzimaju u obzir razdoblje te sposobnost poduzeća za stvaranjem slobodnih novčanih tokova iz poslovanja koji su dostatni za pokrivanje obveza. U okviru izlaganja prezentirat će se metode koje se koriste u praksi za utvrđivanje moguće nelikvidnosti poduzeća na primjerima.

Kristijan Cinotti je direktor poduzeća Mazars Cinotti koje se bavi revizijom, poreznim i financijskim savjetovanjem te računovodstvom. Dio karijere je proveo u internacionalnim revizorskim kućama na poslovima revizije i poreznog savjetovanja. Specijalist je za područje optimizacije poreznog položaja u zemlji i inozemstvu. Prošao je niz seminara i usavršavanja u zemlji i inozemstvu vezano uz poreze, računovodstvo, financije i reviziju. Licencirani je ovlašteni revizor, porezni savjetnik, procjenitelj i računovođa. Autor je ili koautor knjiga: “Što poduzetnici moraju znati o financijama?”, “Kako platiti manje poreza?”, “Leasing u praksi”, “Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave” i “Mazars – Porezni savjetnik”. Napisao je i nekoliko članaka iz područja spajanja poduzeća, leasinga i procjene vrijednosti.

O Mazarsu
Mazars je internacionalno integrirano partnerstvo specijalizirano za reviziju, računovodstvo, savjetodavne i porezne usluge. Urede ima u 91 zemlji, a u svojoj globalnoj mreži okuplja 40.400 stručnjaka, dok u uredu u Zagrebu zapošljava njih preko 90.

O predavaču
  • OVLAŠTENI POREZNI SAVJETNIK, OVLAŠTENI PROCJENITELJ, OVLAŠTENI RAČUNOVOĐA I OVLAŠTENI REVIZOR U MAZARSU
  • INSOLVENCIJSKO PRAVO
    Kako utvrditi moguću nelikvidnost poduzeća?