Ksenija Flack-Makitan, dipl. iur.

INSOLVENCIJSKO PRAVO
Održavanje ročišta na daljinu u predstečajnom i stečajnom postupku
U ovim izazovnim vremenima način funkcioniranja cjelokupnog društva se uvelike izmijenio, a to je dovelo i do prilagodbe rada sudova trenutnoj epidemiološkoj situaciji s ciljem nastavka nesmetanog funkcioniranja u svakom segmentu. Jedan od načina takve prilagodbe je i provođenje suđenja na daljinu, odnosno održavanja ročišta korištenjem platformi koje omogućavaju adekvatnu komunikaciju između suda i stranaka u postupku. U tom smislu predstečajni i stečajni postupak nisu iznimka te se ročišta u takvim vrstama predmeta mogu uspješno provoditi na daljinu. U ovom radu opisat će se dosad stečena znanja i iskustva autora pri korištenju platforme za održavanje ročišta na daljinu u predstečajnim i stečajnim postupcima, načinu i kriterijima odabira ročišta koja će se održati na daljinu, obavještavanja stranaka o načinu pristupa sudu na daljinu te upravljanja postupkom u takvim slučajevima. S obzirom na to da ovakav novi način rada predstavlja prilično izazovan zadatak za svakog suca, u ovom radu podsjetit ćemo o kojim standardima koji se temelje i proizlaze iz Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda treba pri tome voditi računa, osobito kada se radi o pravu na pristup sudu, prava na pošteno suđenje te suđenje u razumnom roku.

Ksenija Flack-Makitan je sutkinja Trgovačkog suda u Varaždinu od 2002. te je više od 10 godina obnašala dužnost zamjenice predsjednika suda. Od početka obnašanja sudačke dužnosti radi na svim vrstama spisa iz nadležnosti suda na kojem radi. Aktivno je bila uključena u gotovo sve projekte koji su provođeni u tom sudu, a posljednji doprinos napretku rada suda dala je kao prvi sudac toga suda koji je održao ročište na daljinu i time motivirao ostale kolege (suce, odvjetnike, stečajne upravitelje) da se priključe ovom novom načinu rada. Voditelj je radionica za stečajne upravitelje pri Pravosudnoj akademiji. Objavila je nekoliko stručnih članaka iz raznih pravnih područja kojima se bavi, od čega posebno ističe radove na temu predstečajnog postupka objavljene u radnim materijalima IUS INFO povodom održavanja Dana hrvatskog insolvencijskog i ovršnog prava.

O predavaču
  • SUTKINJA TRGOVAČKOG SUDA U VARAŽDINU
  • INSOLVENCIJSKO PRAVO
    Održavanje ročišta na daljinu u predstečajnom i stečajnom postupku