mr. sc. Helena Majić

OVRŠNO PRAVO
Pozitivne obveze države u organizaciji ovršnog sustava i osiguravanju djelotvornih pravnih lijekova u ovrsi – Konvencija za zaštitu ljudskih prava i hrvatski ovršni sustav u praksi Ustavnog suda
Potpisnice Konvencije za zaštitu ljudskih prava obvezne su na temelju članka 1. Konvencije osigurati djelotvoran pravni okvir i ovršni sustav koji omogućuje s jedne strane učinkovito i brzo namirenje vjerovnika, a s druge strane i učinkovita pravna sredstva za zaštitu ovršenika. Cilj ovog izlaganja je dati prikaz prakse ESLJP-a u kojoj je utvrđena nedjelotvornost pravnog okvira ili ovršnog postupka za namirenje vjerovnika, ili pak nedjelotvornost pravnih sredstava za zaštitu ovršenika. S obzirom na to da Ustavni sud izravno primjenjuje Konvenciju, u drugom dijelu izlaganja polaznici će se kroz nove odluke Ustavnog suda kojima su utvrđene povrede ustavnih prava upoznati s pristupom i recentnom praksom Ustavnog suda o djelotvornosti ovršnih postupaka i pravnih sredstava za zaštitu ovršenika te novim konceptom grube povrede ustavnih prava ovršenika u ovršnom postupku u tijeku.

Mr. sc. Helena Majić započela je karijeru u praksi kao sudački vježbenik, a nakon položenog pravosudnog ispita bila je zaposlena na poslovima pravnice u Službi za sudske i međunarodne štete osiguravatelja Allianz d.d., savjetnice Općinskog suda u Sesvetama, Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu te sada Ustavnog suda RH.

Vanjski je suradnik na preddiplomskom studiju Poslovnog prava i ekonomije na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te autor ili koautor više knjiga te znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima.

O predavaču
  • USTAVNOSUDSKA SAVJETNICA U USTAVNOM SUDU RH
  • OVRŠNO PRAVO
    Pozitivne obveze države u organizaciji ovršnog sustava i osiguravanju djelotvornih pravnih lijekova u ovrsi - Konvencija za zaštitu ljudskih prava i hrvatski ovršni sustav u praksi Ustavnog suda