Sandra Cindrić, dipl. iur.

OVRŠNO PRAVO
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika koju provode Fina i poslodavci te aktualna pitanja u praksi

Ovrha na novčanim sredstvima koju provodi Fina i ovrha na plaći koju provodi poslodavac:

 • koja je razlika između ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika od ovrhe na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima,
 • temeljem čega i na koji način se provodi ovrha na novčanim sredstvima ovršenika,
 • temeljem čega i na koji način se provodi ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima,
 • institut zaštićenog računa i zaštićena primanja.

Ovrha na novčanim sredstvima ovršenika koju provodi Fina:

 • što je osnova za plaćanje te kako se podnosi u Finu,
 • koje sve obrasce ovrhovoditelj treba koristiti ako želi provesti ovrhu i kako ih popuniti,
 • na što sve treba paziti ovrhovoditelj u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, primjerice ako traži prisilnu naplatu na temelju zadužnice, javnobilježničkog rješenja o ovrsi i drugih osnova za plaćanje,
 • uplata predujma naknade za provedbu ovrhe,
  · što je Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje,
  · što je Jedinstveni registar računa,
  · postupanje Fine s osnovama za plaćanje te postupak izvršavanja osnove za plaćanje,
 • koja sredstva pravne zaštite ovršenik može iskoristiti ako je protiv njega zatražena ovrha,
 • otvaranje i zatvaranje zaštićenog računa,
 • zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona – proširen broj primanja koja su izuzeta od ovrhe,
 • postupak ako se zaštićeno primanje uplati na račun koji je u blokadi,
 • uplata donacija.
 • uplata potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19).

Sandra Cindrić je ekspert za pravnu podršku u Financijskoj agenciji, Centru za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima. Diplomirala je 2003. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a tijekom karijere radila je kao vježbenik na Općinskom sudu te kao savjetnik i prisjednik u javnobilježničkom uredu u Karlovcu. U Financijskoj agenciji zaposlena je od prosinca 2010. godine gdje sudjeluje u implementaciji poslova prisilne naplate na novčanim sredstvima koje je od 1. siječnja 2011. godine preuzela Financijska agencija. Bila je članica nacionalnih skupina za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i  dopunama Ovršnog zakona, prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, prijedloga Stečajnog zakona, prijedloga Zakona o stečaju potrošača  te prijedloga Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca.        

U svom radu svakodnevno surađuje s nadležnim tijelima i drugim organizacijama vezano za obavljanje poslova prisilne naplate, provođenje predstečajnog i stečajnog postupaka  (Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sudovi, Hrvatska udruga banaka, kreditne institucije, HNB, Agencija za osiguranje radničkih potraživanja).
Kao pravni stručnjak u poslovima prisilne naplate i insolvencijskog prava sudjeluje na raznim panelima i okruglim stolovima u organizaciji Ministarstva pravosuđa te na stručnim seminarima i radionicama u ulozi predavača te edukaciji radnika Fine u poslovnoj mreži. Također je izradila veći broj stručnih radova koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.

O predavaču
 • FINANCIJSKA AGENCIJA, EKSPERT ZA PRAVNU PODRŠKU U CENTRU ZA PROVEDBU OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA
 • OVRŠNO PRAVO
  Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika koju provode Fina i poslodavci te aktualna pitanja u praksi