Željko Šimić, dipl. iur.

INSOLVENCIJSKO PRAVO
Vjerovnici dužnika u predstečajnom postupku (ostvarivanje tražbina)

 • Vjerovnici dužnika u predstečajnom postupku,
 • prijava tražbine i predmnjeva prijave tražbine,
 • očitovanje o prijavljenim tražbinama i osporavanje tražbina,
 • tablice prijavljenih i osporenih tražbina,
 • ispitivanje i utvrđivanje tražbina,
 • tablica ispitanih tražbina i tablica razlučnih prava,
 • rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama,
 • osporene tražbine (upućivanje u parnicu),
 • određivanje tužbenog zahtjeva u parnicama.

Željko Šimić sudac je Visokog trgovačkog suda i predsjednik odjela za praćenje i proučavanje sudske prakse. Nakon odvjetničke karijere u Sarajevu postaje voditelj pravne službe u Sindikatu znanosti i visokog obrazovanja, a 1995. godine prelazi na Trgovački sud u Zagrebu. Sudac Visokog trgovačkog suda postaje 2007. godine. Iste godine postaje i arbitar Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
Ujedno je i član ispitnih povjerenstava za polaganje pravosudnog ispita, stručnog ispita za stečajne upravitelje i javnobilježničkog ispita, autor, koautor i predavač na različitim seminarima i radionicama iz građanskog prava te predavač na Pravosudnoj akademiji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Autor je više radova iz građanskog prava (Ugovor o građenju, Pobijanje dužnikovih pravnih radnji, Cesija, Promjena subjekata u obveznom odnosu, Prijeboj, Predstečajni postupak, Stečajni postupak…), a kao član radne skupine sudjelovao je u izradi Stečajnog zakona 2015. godine.

O predavaču
 • sudac Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • INSOLVENCIJSKO PRAVO
  Vjerovnici dužnika u predstečajnom postupku (ostvarivanje tražbina)