Ana Lovrinov, dipl. iur.

OVRŠNO PRAVO
Prekogranično izvršenje odluka sukladno Uredbi br. 805/04 o Europskom ovršnom naslovu i Uredbi br. 1215/12 Bruxelles I bis

• Procesne pretpostavke za ishođenje potvrde sukladno Uredbi br. 805/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine
• Procesne pretpostavke za ishođenje potvrde sukladno Uredbi (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena)
• Postupak izvršenja odluka u drugoj državi članici i eventualni prigovori dužnika
• Provedba ovrhe odluke iz druge države članice u Republici Hrvatskoj
• Položaj javnih bilježnika kao sudskih povjerenika u postupcima izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave vezano uz odredbe Uredbe Bruxelles I bis u svjetlu odluka Suda Europske unije u predmetima C-484/15 Zulfikarpašić i C-551/2015 Pulaparking

Ana Lovrinov , dipl. iur. – predsjednica Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava i sutkinja na Parničnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Članica je Radne skupine za ovrhu (CEPEJ-GT-EXE) Europske komisije za učinkovitost pravosuđa (CEPEJ) pri Vijeću Europe te je bila članica Radne skupine za izradu nacrta prijedloga izmjena i dopuna Ovršnog zakona te Radne skupine za analizu i praćenje učinaka Zakona o stečaju potrošača. Vanjski je suradnik za sudjelovanje u izvođenju nastave u predmetima koje izvodi Katedra za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu od akademske godine 2016/2017. Sudjelovala je kao predavač na raznim seminarima sa temama o pravnim instrumentima Europske unije, pravno-lingvističkim seminarima te je vodila niz radionica sudskim izvršiteljima u Bosni i Hercegovini u sklopu Projekta Europske Unije “Izgradnja kapaciteta za pravosudnu reformu u Bosni i Hercegovini”. Autorica je nekoliko radova iz područja ovršnog prava i prava Europske unije.

O predavaču
  • Predsjednica
    Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava
  • OVRŠNO PRAVO
    Prekogranično izvršenje odluka sukladno Uredbi br. 805/04 o Europskom ovršnom naslovu i Uredbi br. 1215/12 Bruxelles I bis