doc. dr. sc. Jelena Čuveljak

INSOLVENCIJSKO PRAVO
Najavljene novine u postupku predstečajne nagodbe

 • usklađenje sa Direktivom (EU) 2019/1023 usklađenje sa Direktivom (EU) 2019/1023
 • rano upozoravanje dužnika i pristup informacijama
 • uporaba elektroničkih sredstava komunikacije
 • dužnosti direktora odnosno uprave društava u slučaju vjerojatnosti nastanka nesposobnosti za          plaćanje
 • prikupljanje podataka
 • pravo podnošenja plana restrukturiranja
 • tražbine radnika
 • trajanje predstečajnog postupka
 • tražbine i postupci na koje predstečajni postupak utječe odnosno ne utječe
 • dvostrano-obvezni ugovori koje nije ispunila niti jedna ugovorna strana

Doc. dr. sc. Jelena Čuveljak sutkinja je Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine. Magisterij znanosti iz područja trgovačkog prava stekla je kao stipendistica Zaklade Zlatko Crnić 1999. godine obranivši radnju „Osiguranje plaćanja prenosivim akreditivima“, a doktorat znanosti stekla je 2013. godine obranivši radnju „Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja“.

Od 2007. godine surađuje sa Zagrebačkom školom ekonomije i managementa kao vanjski suradnik, a 2014. godine imenovana je u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole te, među ostalim, predaje Stečajno i ovršno pravo, Instrumente osiguranja plaćanja, Osnove trgovačkog prava i Commercial law. Upisana je u Registar znanstvenika pod brojem 312530. U naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, područje društvenih znanosti, polje pravo izabrana je na Sveučilištu Sjever.

Arbitar je kako pri Hrvatskoj gospodarskoj komori tako i pri Međunarodnom arbitražnom centru Austrijske federalne gospodarske komore u Beču (VIAC).

Od 1993. godine radi u pravosuđu, a 2002. godine imenovana je sutkinjom Trgovačkog suda u Sisku koji je kasnije spojen s Trgovačkim sudom u Zagrebu, gdje je u okviru godišnjih rasporeda poslova rješavala kako registarske predmete tako i parnične, stečajne te ovršne predmete, a bila je i voditeljica Radne skupne za praćenje i proučavanje propisa Europske unije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Od 1.11.2015. je sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.

Sudjelovala je na brojnim seminarima i radionicama kao sudionik i predavač iz područja ugovornog prava, trgovačkog prava, stečajnog prava i parničnog postupka. Objavila je više od sto stručnih i znanstvenih radova iz predmetnih područja te je autor i koautor više knjiga, među ostalim, i knjige Komentar Stečajnog zakona u izdanju Narodnih novina 2018. godine.

O predavaču
 • sutkinja
  Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
 • INSOLVENCIJSKO PRAVO
  Najavljene novine u postupku predstečajne nagodbe