dr. sc. Gabrijela Mihelčić

OVRŠNO PRAVO
Utjecaj posljednjih izmjena Ovršnog zakona na hipotekarna osiguranja – novosti i sporna pitanja

Posljednje izmjene Ovršnog zakona donijele su određene novine u sustav hipotekarnih osiguranja, kako kod osnivanja hipoteka (ponajprije, onih nedobrovoljnih), tako i kod namirenja hipotekarnih tražbina (vrijeme ovrhe). Najvažnije izmjene tiču se isključenja pravila o najnižem iznosu glavnice novčane tražbine (40.000,00 kuna) kod prisilnih hipoteka odnosno pravila iz čl. 80.b Ovršnog zakona, uopće. Za prijašnjeg uređenja praksa je iznjedrila veći broj pitanja, a na pojedina je odgovorio i Vrhovni sud. Dobrovoljne hipoteke podvrgnute su pravilima o zaštiti ovrhovoditelja i isključenju pravila o zaštiti ovršenika fizičke osobe/jedine nekretnine ovršenika. U ovom svijetlu zanimljive su odluke Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava o kategoriji razmjernosti. Radi li se o namirenju hipotekarnih tražbina, vjerovnici se namiruju u ovrsi na nekretnini (ovršna sekvestracija nije suživjela u praksi), pa je važna novina spomenuto vrijeme ovrhe (odnos prema pravu na suđenje u razumnom roku). U praksi ima dvojbi i s prijenosom tražbine (čl. 32. Ovršnog zakona), iako sama odredba nije novelirana, posebno kod ovrhe na temelju jedne vrste ovršne isprave – javnobilježničkog sporazuma stranaka o hipotekarnom osiguranju na nekretnini potrošača. O navedenim i još nekim pitanjima govorit će se u predavanju (radu) „Utjecaj posljednjih izmjena Ovršnog zakona na hipotekarna osiguranja – novosti i sporna pitanja.

Dr. sc. Gabrijela Mihelčić izvanredna je profesorica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Autorica je Komentara Ovršnog zakona i niza znanstvenih i stručnih radova u području njezina užeg interesa: stvarnog, ovršnog i zemljišnoknjižnog prava.

O predavaču
  • Izvanredna profesorica
    Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za građansko pravo
  • OVRŠNO PRAVO
    Utjecaj posljednjih izmjena Ovršnog zakona na hipotekarna osiguranja - novosti i sporna pitanja