dr. sc. Marko Bratković, mag. iur.

INSOLVENCIJSKO PRAVO
Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika

Pravila pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika predviđena našim Stečajnim zakonom, po uzoru na njemački Insolvenzordnung, sadrže dosta složene kombinacije lakše i teže dokazivih subjektivnih i objektivnih pretpostavaka pobijanja. Njihova bi odgovarajuća primjena trebala, nakon što nad dužnikom bude otvoren stečaj, osigurati pravičnu ravnotežu između kolektivnog interesa stečajnih vjerovnika za očuvanjem stečajne mase, dužnikova interesa da slobodno raspolaže svojom imovinom i interesa trećih osoba, protivnika pobijanja, da dužnikovu imovinu stječu. Koliko će ta ravnoteža biti uspostavljena, ovisi ponajviše o sudovima.

Marko Bratković rođen je 1986. u Čakovcu. U srpnju 2010. diplomirao je na studiju kroatistike i latinskog jezika na Filozofskom fakultetu, a u svibnju 2011. na pravnom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija višekratno je nagrađivan dekanovim nagradama, nagradama za izvrsnost u studiju i Rektorovom nagradom. Od 2012. radi na Katedri za građansko procesno pravo Pravnoga fakulteta. Stručno se usavršavao tijekom studijskih boravaka na Sveučilištu u Maastrichtu; Europa-Institutu u Saarbrückenu; Max-Planck-Institutu u Hamburgu, Max-Planck-Institutu u Luxembourgu i Sveučilištu Complutense u Madridu. U prosincu 2014. položio je pravosudni ispit, a od 2017. godine član je Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava. Član je i Svjetske udruge za procesno pravo (IAPL). Doktorski rad Revizija po dopuštenju obranio je 2018. godine summa cum laude, a u zvanje docenta izabran je 2019. godine. U 2022. nagrađen je Nagradom Marko Petrak za najbolji znanstveni rad mladih znanstvenika Pravnog fakulteta.

O predavaču
  • docent
    Pravni fakultet u Zagrebu
  • INSOLVENCIJSKO PRAVO
    Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika