OVRŠNO PRAVO
Digitalizacija ovrhe – podnošenje ovrhe elektroničkim putem

Tema izlaganja je opisati postupak podnošenja ovrhe – rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave elektroničkim putem Fini, radi provedbe na novčanim sredstvima ovršenika te opisati koji su preduvjeti potrebni kako bi ovrhovoditelj mogao dostaviti Fini elektroničku ovrhu. Izlaganjem će se polaznicima kroz više primjera nastojati dati korisne informacije i savjete kako osigurati pravilno postavljanje zahtjeva za naplatu temeljem rješenja o ovrsi, i to korak po korak, od samog donošenja rješenja o ovrsi, kreiranje zahtjeva za naplatu u sustavu e-Ovrhe, slanja u Finu te proces provjere ispravnosti zahtjeva i rješenja o ovrsi u Fini i provedbu.  Na temelju dosadašnje prakse, izlaganjem će se opisati i najčešći razlozi zbog kojih Fina odbije ili nije u mogućnosti provesti, te kako osigurati da zahtjev za naplatu bude ispravan za provedbu ovrhe u Fini.

Goran Gamilec je voditelj poslovnih procesa provedbe ovrhe na novčanim sredstvima u Fini.Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu karijeru započinje u Fini na poslovima koordinacije, organizacije i unapređenja poslovnih procesa, razvoju novih poslovnih usluga i nadzor nad procesima. Uz dugogodišnji rad u Fini ima i višegodišnje iskustvo rada u bankovnom sektoru na poslovima platnog prometa i razvoja platnih servisa. Posljednjih desetak godina radi na kreiranju pravila i procedura vezano uz provedbu ovrhe na novčanim sredstvima i Jedinstvenog registra računa te naročito projektima vezanim uz digitalizaciju procesa ovrhe. Ujedno je angažiran u razvoju i unapređenju informiranja  i zaštite potrošača. Sudjelovao je u izgradnji sustava implementacije sustava e-Ovrhe i mogućnosti dostavljanja zahtjeva za naplatu rješenja o ovrsi elektroničkim putem na provedbu u Finu.

O predavaču
  • voditelj poslovnih procesa provedbe ovrhe na novčanim sredstvima u Fini
  • OVRŠNO PRAVO
    Digitalizacija ovrhe - podnošenje ovrhe elektroničkim putem