Ivana Franković, dipl. iur.

INSOLVENCIJSKO PRAVO
Aktualno stanje i novosti u provedbi Zakona o stečaju potrošača

 • uloga Financijske agencije u provedbi jednostavnog postupka stečaja potrošača
 • uvjeti za provedbu i razlike jednostavnog i redovnog postupka stečaja potrošača
 • uloga izvansudskog postupka pred savjetovalištem
 • postupanje Financijske agencije po odlukama iz postupka stečaja potrošača
 • problemi primjene Zakona o stečaju potrošača u praksi
 • novosti iz Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

Ivana Franković diplomirala je 2006. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon vježbeničkog staža u odvjetničkom uredu, od studenog 2012.g.  zaposlena je u Financijskoj agenciji, Sektoru javnih servisa, Centru za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Kao stručnjak za pravnu podršku sudjelovala je u primjeni Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u postupku koji se provodio pred nagodbenim vijećima Financijske agencije.

Radi primjene odredbi Stečajnog zakona vezanih za predstečajni i stečajni postupak te odredbi Zakona o stečaju potrošača koje se odnose na stečaj potrošača i izvansudski postupak pred savjetovalištem, sudjelovala je razvoju poslovnog procesa i implementaciji istoga u sustav radnji koje provodi Financijska agencija.

Također je sudjelovala u radu radnih skupina za izmjene Stečajnog zakona, Zakona o stečaju potrošača i Zakona o osiguranju radničkih tražbina.

U svakodnevnom radu aktivno surađuje s nadležnim ministarstvima, sudovima i drugim tijelima, radi pružanja interne pravne podrške djelatnicima te primjene odredbi insolvencijskog prava u radu Financijske agencije.

O predavaču
 • Ekspert za pravnu podršku
  Centar za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima
 • INSOLVENCIJSKO PRAVO
  Aktualno stanje i novosti u provedbi Zakona o stečaju potrošača