izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul

INSOLVENCIJSKO PRAVO
Likvidator u postupku prisilne likvidacije kreditne institucije: prava i dužnosti

22.12.2020. implementiran je Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (stupio na snagu 1.1.2021.) kojim se usklađuje unutarnje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Postupak prisilne likvidacije je izvanparnični postupak s brojnim posebnostima koje zahtijevaju kombinaciju pravila parničnog, izvanparničnog (u užem smislu), stečajnog te ovršnog postupka. Posebnost je osobito izražena u broju i ovlaštenjima tijela postupka prisilne likvidacije kreditne institucija. Naime, u provođenju postupka prisilne likvidacije, osim suda sudjeluju i izvansudska tijela (likvidator, nadzorno likvidacijsko tijelo i skupština vjerovnika). Potrebno je spomenuti i Hrvatsku narodnu banku (HNB) koja nije tijelo postupku prisilne likvidacije, ali ima određene dužnosti i ovlasti tijekom postupka. Predmet su analize važeće norme koje se odnose na prava i dužnosti likvidatora u postupku prisilne likvidacije kreditne institucije, imajući u vidu moguće posljedice nepotpune i neadekvatne regulacije na njegova prava i interese u navedenom postupku. Analiza polazi od toga da ovo pitanje uređuje svaka država zasebno te da je takva autonomija država članica ograničena pravilima EU-a.

Dejan Bodul je izvanredni profesor na Katedri za građansko postupovno pravo pri Sveučilištu u Rijeci, Pravnom fakultetu. Autor je preko 200 stručnih i znanstvenih radova. Sudjeluje na više znanstvenih i stručnih međunarodnih i domaćih projekata. Voditelj je Pravne klinike za besplatnu pravnu pomoć. Položio je stručni ispit iz područja imovinsko-pravnih poslova (denacionalizacija i optantska imovina), pravosudni ispit, ispit za stečajnog upravitelja te javnobilježnički ispit.


O predavaču
  • IZVANDREDNI PROFESOR NA KATEDRI ZA GRAĐANSKO POSTUPOVNO PRAVO PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI
  • INSOLVENCIJSKO PRAVO
    Likvidator u postupku prisilne likvidacije kreditne institucija: prava i dužnosti