Jasna Gažić Ferenčina, dipl. iur.

OVRŠNO PRAVO
Posebni postupci ovrhe prema Obiteljskom zakonu

Obiteljskim zakonom iz 2015. godine propisani su posebni postupci ovrhe pri čemu se pokušalo odgovoriti na određene probleme uočene u praksi prilikom provedbe tih postupaka, a slijedeći standarde iz međunarodnih i europskih dokumenata iz područja zaštite obitelji.

Obiteljski zakon, kao poseban zakon u odnosu na Ovršni zakon, prvenstveno vodi računa o zaštiti djece, kao ovlaštenika određenog prava koje se ostvaruje provedbom ovrhe.

Posebni postupci ovrhe su predaja djeteta, ostvarivanje osobnih odnos s djetetom i uzdržavanje, a zajedničko za sva tri postupka koja se u ovom radu analiziraju,  jest da ako sud po službenoj dužnosti donese odluku, on može po službenoj dužnosti donijeti i rješenje o ovrsi te odluke te  ovrhu provesti.

Jasna Gažić Ferenčina karijeru je započela kao vježbenica u odvjetničkom uredu, 1995.g. prelazi na Općinski sud u Zagrebu. Iste godine polaže pravosudni ispit, nakon čega nastavlja raditi kao sudska savjetnica. Sutkinja na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu postaje 1998. gdje je radila na predmetima općeg građanskog prava, izvanparničnim predmetima i predmetima stečaja potrošača. Od ožujka 2018. do svibnja 2021. bila je predsjednica Ovršnog, izvanparničnog i stečajnog  odjela.  Autorica je više stručnih članaka te je sudjelovala u brojnim edukacijama i seminarima u Hrvatskoj i inozemstvu.

U 2014. godini bila je članica radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, a u 2018. godini bila je članica radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača.

Godinu dana (2021.-2022.) bila je na stručnom usavršavanju na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu u sklopu dugotrajne razmjene pravosudnih dužnosnika.

Od 2022. radi na obiteljskim predmetima.

O predavaču
  • sutkinja
    Općinski građanski sud u Zagrebu
  • OVRŠNO PRAVO
    Posebni postupci ovrhe prema Obiteljskom zakonu