Marija Karadžole, dipl. iur.

OVRŠNO PRAVO
Europski nalog za blokadu računa – osnovna načela i primjena u praksi

  • osnovna načela i cilj Uredbe (EU) br. 655/2014 o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa
  • naplata duga među zemljama EU-a u građanskim i trgovačkim stvarima
  • mogućnost suda da u jednoj zemlji EU-a zamrzne financijska sredstva na bankovnom računu dužnika u drugoj zemlji EU-a
  • primjena Uredbe (EU) br. 655/2014 o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa upotrebom standardiziranih obrazaca

Marija Karadžole predsjednica je Općinskog suda u Novom Zagrebu. Radila je i na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu (Ovršni odjel i Zemljišnoknjižni odjel) te na Županijskom sudu u Zagrebu (Građanski odjel), kao sudac odnosno sudski savjetnik, a prije dužnosti predsjednika suda obnašala je dužnost predsjednice Ovršnog i izvanparničnog odjela Općinskog suda u Novom Zagrebu.

O predavaču
  • Predsjednica
    Općinski sud u Novom Zagrebu
  • OVRŠNO PRAVO
    Europski nalog za blokadu računa - osnovna načela i primjena u praksi