Mirjana Sirovica, dipl. iur.

OVRŠNO PRAVO
Uloga i obveze Fine i poslodavca u provedbi ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika s osvrtom na stečaj potrošača

Za svakog ovrhovoditelja koji nastoji prisilnim putem naplatiti svoju tražbinu, najsvrsishodniji način je upravo ovrha na novčanoj tražbini ovršenika koja se provodi zapljenom i prijenosom izravno na račun ovrhovoditelja. Često se poslodavci pitaju koja je njihova uloga u provedbi ovrhe ako je račun ovršenika blokiran i provedba ovrhe je već u tijeku, a plaća se isplaćuje na račun ovršenika.

Za razumijevanje ove problematike, bitno je naglasiti koji su to predmeti ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika,  tko provodi ovrhu na tim predmetima ovrhe te kakav je njihov međusobni odnos. Upravo će se izlaganjem pojasniti najčešće nedoumice u provedbi ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika. Izlaganjem će se također objasniti koje su  opcije  blokiranih  građana (potrošača) da izađu iz blokade  računa koje imaju otvorene u bankama. Stečaj potrošača je krajnja opcija, ali može biti novi početak.  Stoga će se pojasniti  postupak provedbe stečaja potrošača i koje pozitivne posljedice on može donijeti potrošaču.

Mirjana Sirovica završila je Pravni fakultet u Zagrebu 1992. godine te nakon diplome započinje raditi u Financijskoj agenciji u Zagrebu, odnosno njenim pravnim prednicima. Pohađala je poslijediplomski studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Pravosudni ispit je položila 2003. godine. Trenutno radi kao ekspert za pravne poslove, zastupa Financijsku agenciju u raznovrsnim sporovima pred sudovima u Republici Hrvatskoj te obavlja druge najsloženije poslove. Ujedno je i službenica za informiranje Financijske agencije i predsjednica Povjerenstva za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora Financijske agencije. Sudjelovala je u implementaciji poslova provedbe ovrhe na novčanim sredstvima koje od 1. siječnja 2011. godine obavlja Financijska agencija. Bila je članica radnih skupina za izradu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i Zakona o osiguranju radničkih tražbina. Kao pravni stručnjak u poslovima prisilne naplate i insolvencijskog prava sudjeluje kao predavač na brojnim konferencijama, seminarima i radionicama koje organiziraju renomirane konzultantske kuće i udruge. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, objavljenih u renomiranim časopisima.

O predavaču
  • ekspert za pravne poslove u Fini
  • OVRŠNO PRAVO
    Uloga i obveze Fine i poslodavca u provedbi ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika s osvrtom na stečaj potrošača