mr. sc. Helena Majić

INSOLVENCIJSKO PRAVO
Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda u insolvencijskim postupcima

Mr. sc. Helena Majić započela je karijeru u praksi kao sudački vježbenik, a nakon položenog pravosudnog ispita bila je zaposlena na poslovima pravnice u Službi za sudske i međunarodne štete osiguravatelja Allianz d.d., savjetnice Općinskog suda u Sesvetama, Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu te sada Ustavnog suda RH.

Vanjski je suradnik na preddiplomskom studiju Poslovnog prava i ekonomije na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te autor ili koautor više knjiga te znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima.

O predavaču
  • USTAVNOSUDSKA SAVJETNICA
    Ustavni sud RH
  • INSOLVENCIJSKO PRAVO
    Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda u insolvencijskim postupcima