Sandra Cindrić, dipl. iur.

OVRŠNO PRAVO
Utjecaj elektroničke ovrhe na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika
S danom 15. rujna 2021. godine mijenja se dugogodišnja praksa pokretanja ovršnog postupka na temelju vjerodostojne isprave budući da je na snagu stupio Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku. Predmetni Pravilnik donesen je temeljem posljednjih izmjena Ovršnog zakona te je propisano da se od 15. rujna 2021. godine prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnosi se isključivo putem aplikativnog sustava eOvrha, na propisanom, standardiziranom elektroničkom obrascu u strojno čitljivom obliku i to sudu na čijem području ovršenik ima sjedišta odnosno prebivalište. Od 15. rujna 2021. godine prijedlog više nije moguće podnijeti javnom bilježniku u papirnatom obliku.
S obzirom na novosti, u radu će se obraditi određena pitanja vezana za elektroničku ovrhu te utjecaj iste na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Sandra Cindrić je ekspert za pravnu podršku u Financijskoj agenciji, Centru za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima. Diplomirala je 2003. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a tijekom karijere radila je kao vježbenik na Općinskom sudu te kao savjetnik i prisjednik u javnobilježničkom uredu u Karlovcu. U Financijskoj agenciji zaposlena je od prosinca 2010. godine gdje sudjeluje u implementaciji poslova prisilne naplate na novčanim sredstvima koje je od 1. siječnja 2011. godine preuzela Financijska agencija. Bila je članica nacionalnih skupina za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i  dopunama Ovršnog zakona, prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, prijedloga Stečajnog zakona, prijedloga Zakona o stečaju potrošača  te prijedloga Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca.         U svom radu svakodnevno surađuje s nadležnim tijelima i drugim organizacijama vezano za obavljanje poslova prisilne naplate, provođenje predstečajnog i stečajnog postupaka  (Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sudovi, Hrvatska udruga banaka, kreditne institucije, HNB, Agencija za osiguranje radničkih potraživanja).
Kao pravni stručnjak u poslovima prisilne naplate i insolvencijskog prava sudjeluje na raznim panelima i okruglim stolovima u organizaciji Ministarstva pravosuđa te na stručnim seminarima i radionicama u ulozi predavača te edukaciji radnika Fine u poslovnoj mreži. Također je izradila veći broj stručnih radova koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.

O predavaču
  • Financijska agencija, ekspert za pravnu podršku u Centru za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima
  • OVRŠNO PRAVO
    Utjecaj elektroničke ovrhe na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika